32. Seznam Poročevalcev iz leta 2006

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 1 (3. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-A) - nujni postopek - EPA 650 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-C) - nujni postopek - EPA 651 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-F) - nujni postopek - EPA 652 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o vinu (ZVin-A) - skrajšani postopek - EPA 646 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o Evropskem inštitutu za gozdove (MEIG) - EPA 648 - IV - EPA 650 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi, 2000 (MPOSDO) - EPA 653 - IV [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 2 (10. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o kolektivnih pogodbah (ZKolP) - prva obravnava - EPA 643 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-A) - prva obravnava - EPA 649 - IV [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 3 (12. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]
  • LETNO POROČILO [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 4 (14. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 5 (18. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 6 (19. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 7 (20. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 8 (21. 1. 2006) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • LETNI PLAN [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 9 (21. 1. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 10 (23. 1. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 11 (23. 1. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 12 (26. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 13 (30. 1. 2006) [SIstory]:
  • PROGRAM DELA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 14 (31. 1. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONA [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 15 (6. 2. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]
  • ZAHTEVI SKUPIN POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG SKLEPOV [PDF]
  • PREDLOGI ODLOKOV [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 16 (10. 2. 2006) [SIstory]:
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za leto 2005 - EPA 695 - IV [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 17 (13. 2. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) - prva obravnava - EPA 694 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (ZMed-A) - prva obravnava - EPA 699 - IV [PDF]
  • ZAHTEVI SKUPIN POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahtevi skupin poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o medijih (ZMed-A) - EPA 699 - IV [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 18 (16. 2. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN) - nujni postopek - EPA 706 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B) - skrajšani postopek - EPA 707 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih (ZPre-A) - prva obravnava - EPA 700 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-A) - prva obravnava - EPA 703 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito - EPA 172 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o 67 sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem (BLABTO) - EPA 704 - IV [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 19 (18. 2. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 20 (20. 2. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 21 (20. 2. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 22 (20. 2. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 22/1 (20. 2. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 23 (28. 2. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 24 (3. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 25 (9. 3. 2006) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo D.S.U. družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe do 31. 12. 2005 - EPA 752 - IV [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 26 (9. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • zahteva skupine poslank in poslancev državnega zbora republike slovenije [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 27 (15. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]
  • ZAHTEVI DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE O PONOVNEM ODLOČANJU O ZAKONIH [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • SKLEP O RAZREŠITVI IN IZVOLITVI ČLANA KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE PO ZAKONU O PREPREČEVANJU KORUPCIJE [PDF]
  • POROČILO [PDF]
  • SKLEPI [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 28 (20. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 29 (20. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) - tretja obravnava - EPA 479 - IV [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 30 (20. 3. 2006) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 31 (20. 3. 2006) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 32 (20. 3. 2006) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG DEKLARACIJE [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 33 (25. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 34 (27. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]
  • POROČILO [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 35 (28. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • ZAHTEVE SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 36 (29. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • POROČILO [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 37 (30. 3. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 38 (5. 4. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]
  • ZAHTEVE SKUPIN POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 39 (7. 4. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV [PDF]
  • SKLEP O IMENOVANJU [PDF]
  • SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST V DELOVNIH TELESIH [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 32, št. 40 (12. 4. 2006) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]