Predgovor

1Poročevalec je glasilo Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bilo namenjeno objavi gradiv, ki jih obravnava Državni zbor. Izhajati je začel januarja 1975 kot Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, skozi čas pa se je naslov večkrat spremenil. Z naslovom Poročevalec Državnega zbora je izhajal od leta 1993.

2Poročevalec je do 14. aprila 2006 izhajal v tiskani, zatem pa le še v elektronski obliki.

3Člani Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja z Inštituta za novejšo zgodovino so se v sodelovanju z Državnim zborom Republike Slovenije odločili, da bodo digitalizirali in dali na voljo javnosti vse Poročevalce, ki so bili do sedaj dostopni samo v tiskani obliki. Poročevalci so v PDF formatu dostopni na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory.

4Zaradi lažjega, hitrejšega in vsebinsko bolj kompleksnega dostopa do mnogih številk Poročevalca na portalu SIstory smo pripravili še pričujočo elektronsko publikacijo, v kateri je po letih zbran celoten seznam objavljenih Poročevalcev. Seznam obsega tudi vse zaznamke kazal vsebine, ki jih vsebujejo PDF formati. S pomočjo iskalnika lahko tako uporabnik išče tudi po dostopnih kazalih vsebine teh Poročevalcev. Originalna kazala vsebine in s tem tudi PDF zaznamki so dostikrat pomanjkljivi, zato se bomo trudili, da jih v naslednjih letih ustrezno dopolnimo.

5Za uporabnike, ki iščejo točno določeno številko Poročevalca, smo pripravili priročni tabelarni pregled, v katerem lahko sortirate in iščete iskano številko Poročevalca, objavljeno na portalu SIstory.

6Za uporabnike, ki iščejo točno določen zakon, ki je bil objavljen v Poročevalcu, smo glede na objavljena kazala Poročevalcev pripravili tabelarne preglede zakonodaje: